/
00:00
Phone
Phone
John Doe

SMAI.CZ doporučená cesta kongresem
SMAI
15. 9.2022

Workshopy:

13:00 AM a AAMW (Advanced Airway Management Workshop)

Přednášky:

9:20 Vstupy do cévního řečiště u dětí - tipy a triky
9:40 POCD a POCT – musí to být?
10:00 Hemodynamika – Are we the champions?
10:45 Zahájení kongresu
14:30 Co by měl vědět anesteziolog o pacientovi a výkonu a role distanční přípravy
14:50 Předoperační plánování - role komunikace mezi chirurgem a anesteziologem
15:00 Peroperační hypotenze - vážný problém? Jak ji řešit?
15:15 Léčba bolesti - jak nejlépe?
15:30 Delirium - co dělat?
16:30–18:00 Edukační lekce + workshop Airway management
16. 9.2022

Workshopy:

8:30–11:30 Workshop POCUS
14:30–18:30 Základní hemodynamické monitorování na JIP pomocí ultrasonografie

Přednášky:

8:30–10:00 SMAI - Protože nám věci nejsou jedno
V čase 10:30–12:00 by se měl mladý anesteziolog intenzivista roztřetit 😊
10:30 Pro volbu správného žilního vstupu
10:50 Aby mu pacient nezvracel
11:10 Pro minimalizaci pooperačních infekcí
11:35 HOT topics z pohledu EBM v předatestační přípravě
13:00 Posterová sekce lékaři
14:30 Příprava na atestaci ČR vs. příprava na EDAIC
14:50 Postgraduální studium v oboru ANIMAL
15:10 Artificial intelligence in the perioperative medicine
15:25 Anesteziologická ambulance „online“ v ČR – kde se nacházíme?
15:40 Panelová diskuse: 1) Co pro vás znamená pojem „digitalizace“ ; 2) Kde vidíte prioritní využití „digital technology“ v našem oboru?
16:30–18:00 SMAI - Mladí mladým
18:00 Setkání příznivců a výboru SMAI
17. 9.2022
8:30–10:00 Point of Care Ultrasound
10:30 Ovlivnila epidemie COVID-19 náš obor dlouhodobě?
10:45 ERAS a císařský řez – ano, chceme!
11:00 Farmakoterapie těžkých stavů COVID-19 – update 2022
11:15 Děložní atonie z pohledu anesteziologa
Tip:
Když ve volbě „Program – Detailní program“ zvolíte filtr štítků „SMAI“, vyfiltruje se vám kompletní doporučení včetně přednášejících a sálů.