/
00:00
Phone
Phone
John Doe

Všeobecné informace
Sekretariát kongresu

ČSARIM z.s.
Kamenice 753/5, Bohunice, 625 00 Brno
kongres@csarim.cz

Organizátor kongresu

ALCI s.r.o.
Francouzská 87
602 00 Brno
csarim@alci.cz

Důležitá data
Termín pro časnou registraci 15. 7. 2022
Uzávěrka pro zaslání abstraktů 15. 7. 2022
Informace o přijetí abstraktu 31. 8. 2022
Termín kongresu 15. až 17. září 2022
Společenské akce

Společenský večer pro vás připravujeme na 15. září 2022 v prostorách vyhlášeného hudebního klubu SONO.

Informace o kongresu
Akreditace kongresu

Kongres je součástí kontinuálního vzdělávání lékařů a sester.
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena maximálně 16 kredity.

Potvrzení o účasti

Potvrzení o účasti obdrží účastníci elektronicky po skončení kongresu na e-mailovou adresu, zadanou při registraci.

Výstava

Akce bude doprovázena výstavou farmaceutických, laboratorních a dalších firem. Vstup na výstavu je zahrnutý v registračním poplatku.

Občerstvení

V čase kávových přestávek bude v prostorách výstavy podáváno občerstvení. Občerstvení je zahrnuto v registračním poplatku.

Webové stránky kongresu

Webové stránky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Změny v programu

Programový výbor si vyhrazuje právo na změnu odborného programu v případě nepředvídatelných okolností.

Jmenovky

účastníci jsou povinni po celou dobu konání konference nosit jmenovku, kterou obdrží při registraci. Při opětovném vystavení jmenovky z důvodu ztráty bude účtováno 500 Kč.