/
00:00
Phone
Phone
John Doe

Program
PŘIPRAVUJEME

Podrobný program připravujeme a bude zveřejněn v průběhu června 2023.

Výbor kongresu
  • doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA, LL.M. - předseda vědeckého výboru kongresu
  • doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA - předseda organizačního výboru
  • Mgr. Markéta Říhová, MBA - zástupkyně předsedy vědeckého výboru pro NLZP
  • MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. – člen organizačního výboru
  • prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC – člen organizačního výboru; člen vědeckého výboru
  • Mgr. Pavlína Kosíková - vedoucí sekretariátu kongresu
  • ALCI s.r.o. – pořadatelská agentura