/
00:00
Phone
Phone
John Doe

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem výboru ČSARIM 2023-2026 pozval na letošní kongres do Prahy. Odborným obsahem se nechceme nikterak zásadně lišit od předchozích kongresů a budeme vždy preferovat témata, která jsou součástí naší každodenní praxe anebo ukazují oborové otázky z různých perspektiv. Prezentovaná témata však chceme, o něco více než předchozí roky, pojmout ve formátech, které umožní větší zapojení účastníků kongresu do odborných diskusí či názorových polemik jako nenahraditelných součástí formování vlastního profesního postoje.

Přes veškerou snahu se vyhnout „starým“ formulacím mi dovolte prosím zakončit pozvání k účasti na naší nejvýznamnější vzdělávací akci oboru stejně jako vloni: Pokud se chcete ve svém profesním životě na pár dní zastavit, vidět náš obor z lokální i globální perspektivy, být součástí diskuse k hlavním problémům oboru a podílet se vašimi názory na jeho směrování – to vše v kombinaci s několika dny osobní "diastoly" – přijeďte do Prahy.

Vladimír Černý
24. 4. 2023
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC
předseda výboru ČSARIM 2023-2026