/
00:00
Phone
Phone
John Doe

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem výboru ČSARIM 2023-2026 pozval na nadcházející, jubilejní 30. kongres naší odborné společnosti do Brna. Kongres bude pokrývat činnost oboru v celé jeho šíři a záběru, nicméně s tradičním důrazem na témata, která jsou součástí naší každodenní praxe anebo ukazují odborné otázky z různých názorových perspektiv.

Mám-li již nyní lehce odkrýt některá kongresová témata, pak mezi ně patří např. aktuálně zahájená diskuze o potřebě určitých systémových změn v organizaci poskytování intenzivní péče v ČR, probíhající úsilí ČSARIM (z)měnit získávání informovaného souhlasu směrem k redukci administrativy při současném zdůraznění významu dostatečného času pro naši komunikaci s pacienty, v neposlední řadě diskuze k aktualizovaným doporučením ČSARIM.

Osobní pozvání na konec, kde se již nijak nesnažím měnit mou formulaci z předchozích let.
Pokud se chcete ve svém profesním životě na pár dní zastavit, vidět náš obor z lokální i globální perspektivy, být součástí diskuse k hlavním problémům oboru a podílet se vašimi názory na jeho směrování – to vše v kombinaci s několika dny osobní "diastoly" – přijeďte do Brna. O to více, že „slavíme“ již 30 let trvání našich výročních kongresů – 30 let, které symbolizují dostatečně pevné ukotvení našeho oboru a jeho integritu, na které se nemalou měrou podílíte i vy – silná (a stále rostoucí) členská základna – děkujeme.

Vladimír Černýprof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC
předseda výboru ČSARIM 2023-2026