/
00:00
Phone
Phone
John Doe

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás z pozice předsedy výboru ČSARIM pozval na XXVIII. kongres naší odborné společnosti do Brna. Po 3 letech se snad opět setkáme v tradičním formátu našich kongresů v minulosti, umožňujícím to, co je na odborných akcí celonárodního rozměru nejdůležitější - osobní setkávání. Formát, který není nahraditelný sebelepší „on-line“ kvalitou obrazu či zvuku. Zadání pro vědecký výbor je vždy stejné - obsahem a strukturou programu naplnit většinová očekávání účastníků kongresu - přinést současný pohled na relevantní klinická témata, diskutovat témata kontroverzní a v neposlední řadě - ukazovat témata, která s velkou pravděpodobností budou ovlivňovat naši každodenní praxi, vzdělávání a pozici oboru v nadcházejících letech - profesně, odborně i ekonomicky.

Všechna moje pozvání na předchozí kongresy ČSARIM byla postavena na identické argumentaci, kterou není důvod zásadně měnit: Pokud se chcete ve svém profesním životě na pár dní zastavit, vidět náš obor z lokální i globální perspektivy, být součástí diskuze k hlavním problémům oboru a podílet se vašimi názory na jeho směrování - to vše v kombinaci s několika dny osobní "diastoly" – přijeďte do Brna.

Vladimír Černý
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC
předseda výboru ČSARIM
Výbor kongresu

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC - prezident kongresu
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC - výkonný prezident kongresu, předseda vědeckého výboru kongresu
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. - čestný prezident kongresu
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. - předsedkyně organizačního výboru
Mgr. Markéta Říhová, MBA - zástupkyně předsedy vědeckého výboru pro NLZP
Mgr. Pavlína Kosíková - vedoucí sekretariátu kongresu
ALCI s.r.o. – pořadatelská agentura